2015.3.13(fri.) Kazuma Fujimoto Quartet Live

Kazuma Fujimoto Quartet
~”My Native Land” Release Live~
at SARAVAH Tokyo

2015.3.13(fri.)

Guitar : Kazuma Fujimoto / 藤本一馬
Percussion :Yoichi Okabe /  岡部洋一
Piano : Masaki Hayashi / 林正樹
Bass & Cello :  Takashi Sugawa / 須川崇志

Photo by Katsuaki Hanada
Seiichiro Matsunaga